2006/Jan/29

คนที่อยู่ร่วมกัน

เมื่อมีความคิดอะไรบางอย่าง

ที่มันไม่เหมือนกัน

ก็ควรที่จะต้องเข้าใจกัน

ถึงจะอยู่ร่วมกันได้

ไม่ว่าจะเป็น

"เพื่อน"

"พ่อ-แม่"

หรือ

"คนที่เรารัก" ก็ตามแต่

บางทีความรู้สึกอะไรบางอย่าง

มันก็พูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้

ทั้งๆ ที่อยากจะพูดออกมาใจจะขาดก็ตาม

บางอย่าง...

ความรู้สึกเหล่านี้ก็ควรเก็บไว้

ถ้าสิ่งนั้นมันทำให้คนอื่นต้องเสียใจ

แต่บางอย่างก็ควรจะพูดออกมา

ถ้าพูดแล้วมันดีขึ้นเราก็ควรทำ

แล้วที่เราทำอยู่ตอนนี้

มันทำให้เธอเสียใจมากเกินไปหรือปล่า

เราทำร้ายเธอมากเกินไปหรือเปล่า

เราก็แค่อยากให้เธอได้เจอสิ่งดีๆ ในชีวิตบ้าง

เราก็แค่หวังดีเท่านั้นเอง

เราขอโทษ ...

เวลาที่เธอเสียใจ

รู้ไหมเราเจ็บ...

เวลาที่เธอร้องไห้

รู้ไหมเรารู้สึกผิดมากแค่ไหน...

แล้วเราต้องทำยังไง

ถึงจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น